Informacja o moz?liwos?ci skorzystania z usług tłumacza je?zyka migowego

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się " tj.Dz.U.2017.1824" Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Marii Skłodowskiej –Curie udostępnia osobom uprawnionym tj. doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu następujące formy kontaktu ze szkołą:

  • poczta elektroniczna na adres: sekretariat@sp4al.edu.pl
  • telefonicznie 4271216 51
  • bezpośrednio w sekretariacie szkoły Al. Wyzwolenia 3

Osobie uprawnionej podczas załatwiania spraw w Szkole Podstawowej Nr 4 w Aleksandrowie Łódzkim przysługuje prawo do skorzystania z usług:

  • tłumacza PJM ( polski język migowy)

Osoby, które chcą skorzystać z pośrednictwa tłumacza zobowiązane są do zgłoszenia tego faktu na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Urzędzie. Zgłoszenia należy dokonać na formularzu, którego wzór znajduje się poniżej.

Zgłoszenie można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu, lub złożyć w sekretariacie szkoły.

W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, Dyrektor zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę realizacji przysługujących uprawnień.

Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się " tj.Dz.U.2017.1824" Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie udostępnia osobom uprawnionym tj. doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu następujące formy kontaktu ze szkołą:

  • poczta elektroniczna na adres: sekretariat@sp4al.edu.pl
  • telefonicznie 4271216 51

bezpośrednio w sekretariacie szkoły Al. Wyzwolenia 3

Osobie uprawnionej podczas załatwiania spraw w Szkole Podstawowej Nr 4 w Aleksandrowie Łódzkim przysługuje prawo do skorzystania z usług:

  • tłumacza PJM ( polski język migowy)

Osoby, które chcą skorzystać z pośrednictwa tłumacza zobowiązane są do zgłoszenia tego faktu na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Urzędzie. Zgłoszenia należy dokonać na formularzu, którego wzór znajduje się poniżej.

Zgłoszenie można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu, lub złożyć w sekretariacie szkoły.

W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, Dyrektor zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę realizacji przysługujących uprawnień.

Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

ZAŁĄCZNIKI:

  1. Wniosek o zapewnienie komunikacji.pdf
  2. Wniosek o tłumacza migowego.pdf
  3. Instrukcja do wniosku.pdf
Wytworzył:
Udostępnił:
Papis Renata
(2021-05-24 14:42:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Papis Renata
(2021-05-24 15:08:46)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki